Sectra Communications AB

http://communications.sectra.com/

Bedriftens navn: Sectra Communications AB
Lokalisering: Teknikringen 20, SE-583 30, Linköping, SWEDEN
Type virksomhet: Leverantör som hjälper kunderna att öka säkerheten i samhällets mest kritiska kommunikations- och kontrollsystem. Genom detta bidrar Sectra till ett stabilare och tryggare samhälle.
Antall ansatte: Mer än 600 anställda i Sectra-koncernen.

Om bedriften:
Secure Communications hjälper samhällsviktiga funktioner med säker och effektiv överföring av känslig information. Sectras lösningar och tjänster skyddar den mest känsliga och konfidentiella informationen som kunderna hanterar. Flera av produkterna är godkända av både EU och NATO, samt av nationella säkerhetsmyndigheter.

 


Lasse Larsson, VP Sales Critical Infrastructure i Sectra Communications AB,  svarer:

Hva produserer dere?
Sectra har förtroendet att leverera produkter som skyddar säkerhetsklassificerad information på de allra högsta nivåerna. Flera produkter är godkända av EU, NATO och nationella säkerhetsmyndigheter. Genom att hjälpa kunderna att öka säkerheten i samhällets mest kritiska kommunikations- och kontrollsystem bidrar Sectra till ett stabilare och tryggare samhälle.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Sectras tjänst för oberoende övervakning av SCADA-system ger indikation om det uppstår förändringar i datatrafiken i dessa system. Sådana förändringar kan bero på misstag och tekniska fel eller på att skadlig kod kommit in i systemet vilket kräver åtgärd för att undvika att verksamheten påverkas. I allvarliga fall kan sådana händelser orsaka driftsstopp vilket kan ge ödesdigra effekter på samhället.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Tillväxt inom området kritisk infrastruktur genom att erbjuda säkerhetsanalyser samt systemövervakningstjänster för automation-, drifts- och kontrollsystem.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Växande IT-användning, global mobilitet och uppkoppling av IT-system på Internet bidrar till effektiviseringar i samhället och förenklar vår vardag. Samtidigt innebär utvecklingen att risker för avlyssning och dataintrång ökar samt att driftsavbrott i kritiska IT-system kan få stora negativa konsekvenser för samhälle och individer. Sectra erbjuder produkter och övervakningstjänster för samhällsviktiga funktioner, såsom energi- och vattendistribution. Sectra utvecklar sedan länge IT-lösningar och tjänster för säker röst- och datakommunikation

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
En förutsättning för affärsutveckling och ökad effektivitet är att koppla ihop informationsbärande system, exempelvis för fjärrstyrning, kontroll och affärsstyrning. Med utökade informationsflöden förbättras möjligheterna till att fatta välgrundade beslut och att effektivt underhålla IT-infrastrukturen. Men detta ökande datautbyte ökar också sårbarheten och exponeringen mot cyberhot.