Siemens AS

http://www.siemens.com/

Siemens AS er en global drivende kraft for å elektrifisere verden – fra energiproduksjon, distribusjon av strøm til smart grid løsninger og effektiviseringen av elektrisk energi – Vi er og med i utviklingen av medisinsk og laboratorisk diagnostikk. I dag har Siemens ca. 377.000 ansatte i mer enn 200 land/regioner. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og har i snart 170 år satt tydelige spor i utvikling av banebrytende teknologiløsninger for hele verden.

Her i Norge har vi ca. 1500 medarbeidere fordelt på 17 lokasjoner, og omsetter årlig ca. 5 milliarder. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo.

Vi jobber for å skape morgendagens teknologi, for en bedre og bærekraftig verden – som vil hjelpe deg i din hverdag, enten det er i din hverdag eller på jobb.