Sopra Steria AS

https://www.soprasteria.com/

Sopra Steria er et av Norges ledende konsulentselskap og hjelper virksomheter med å modernisere, robustgjøre og sikre sin forretning gjennom bruk av digital teknologi.

Sopra Steria hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, og er opptatt av å skape verdi for kundene og samfunnet.

Kontorene er i Oslo (hovedkontor), Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad og Hamar.