Svabo Industrinett AS

https://svabonett.no/

I Mofjellet ligger Svabo transformatorstasjon. Det er hovedsenteret for distribusjonen i Mo Industripark. Av hele Norges totale produksjon på vel 140 TWh, passerer ca. 2 TWh Svaboanlegget. Altså en stor mengde sett i Norgessammenheng.

Vi distribuerer først og fremst elektrisk energi i Mo Industripark inkludert kai-området (RIT) og Svortdalen, samt egen 132 kV linje til Storforshei, og har ansvaret for vedlikehold og drift av nettet. Det ligger stort sett doble linjer ut til alle kundene våre, som betyr ekstra leveringssikkerhet.

Kontakt oss: 

Adresse: Halvor Heyerdahlsvei 45, 8626 Mo i Rana
Mail: post@svabonett.no