Twilligent

https://twilligent.io/

Derfor er vi her

  • for å utvikle digitale tvillinger av fysiske produkter, maskiner, produksjonsprosesser og forsyningskjeder til konkurransefortrinn for den landbaserte industrien og varehandelen i Norge og utover
  • ved å kombinere det beste fra AI og IoT med visuelle 3D-simuleringer for å skape en virtuell og digital refleksjon av fysiske objekter og prosesser
  • for å optimalisere produkter og produksjonsprosesser, lage bedre KPIer for å redusere kostnader, redusere ledetider, redusere svinn, redusere energiforbruk, redusere transport, oppdage og forhindre produksjonsstopp før maskiner bryter sammen, simuleringer for bedre informerte beslutninger om budsjettering og planlegging, reduksjon av kostnader og ledetid for prototyping

Historien vår startet med at konsulentselskapet Logistikkpartneren AS startet leting etter en matchende partner som kunne utvikle digitale tvillinger for deres kundesegment for SMB innen industri og varehandel. Logistikkpartner AS er et nyoppstartet konsulentselskap som fokuserer på teknologier innenfor det digitale skiftet. Etter en del leting fant de ut at her var det ingen som hadde noe interessant å tilby. Nærheten til Universitetet i Agder sin campus i Grimstad og noen felles bekjente førte til opprettelsen av Tvillingfabrikken AS og en samarbeidsavtale med de to om opprettelse av 2 doktorgradsavhandlinger med sikte på å starte utvikling av digitale tvillinger.

Med støtte fra Forskningsmobilisering Agder og Kommersialiseringsstøtte fra Innovasjon Norge var de godt rustet til å ta fatt på utfordringen med å utvikle en avansert programvare for digitale tvillinger. Støtten ga det nødvendige finansielle fundamentet for å utforske og realisere potensiale.

Visjonen var å tilgjengeliggjøre denne teknologien for små og mellomstore bedrifter innen industri- og logistikksektoren.  Ved å bidra til at mindre selskaper får tilgang på teknologi som gir en mer bærekraftig, kostnadseffektiv og innovativ drift, blir de mer konkurransedyktige mot de større aktørene.

I april 2023 gjennomførte selskapet sin andre emisjonsrunde. Dette markerte en viktig milepæl i vekststrategien. Med den nødvendige kapitalen tilgjengelig, var de klare for å skalere opp aktivitetene. Teamet ble utvidet med sterk kompetanse på teknologi, og ga muligheten til å akselerere utviklingen.

Sommeren samme år satte selskapet i gang en prosess på merkevareidentitet og navn. Det ble klart at potensialet for digital tvillingteknologi gikk langt utover de opprinnelige bransjene, og at en rekke aktører ville oppleve stor verdi av å benytte teknologien i den digitale transformasjonen. For å posisjonere selskapet for vekst og et internasjonalt marked, ble Tvillingfabrikken AS døpt om til Twilligent.

KONTAKT TWILLIGENT:

Besøksadresse: Kystveien 2, 4841 Arendal, Norway
Telefon:  +47 916 68 189