NFEA-bloggen skal gi svar på mye av det du lurer på om automatisering og elektro.

Velkommen til NFEAs blogg!

NFEA har en naturlig stemme i det moderne Norge. Teknologiutviklingen i samfunnet går fortere og fortere, og mye av det som skjer har med automatisering, digitalisering, robotteknologi og kunstig intelligens å gjøre. Og det er akkurat innenfor disse områdene NFEA bidrar med kompetanseheving for å gjøre dagens arbeidstakere klare for morgendagens utfordringer.

En ny jobb-revolusjon

Det snakkes mye om at det trengs et kompetanseløft i Norge – ikke bare i industrien, men i hele samfunnet. Og mange mener at framtidens jobber ikke engang er «oppfunnet» ennå. Dette er helt sikkert riktig – alle foregående industrielle revolusjoner har hatt de samme kjennetegnene;

Hesteskyss-karen på slutten av 1800-tallet så nok ikke for seg at det skulle finnes mulighet for å jobbe som bussjåfør. Industrimekanikerne på 1960-tallet så heller ikke for seg at det skulle være mulig å jobbe med å utvikle mobilapplikasjoner som kan overvåke og styre en produksjonsprosess. Nå er vi der igjen at vi ikke vet hva slags jobber som vil bli nødvendige og tilgjengelige i framtiden. Men at det vil bli behov for ny kunnskap og kompetanse – det er helt sikkert!

NFEA vil bidra til kompetanseløft

NFEA ønsker med denne bloggen å være en bidragsyter til denne kompetanseutviklingen ved å gi relevante faglige innspill og oppdateringer – ikke bare til fagmiljøene våre, men til samfunnet generelt.  Vi vil by på det vi og våre medlemmer kan. Vi vil også sørge for å være framoverlent i forhold til å utvikle kompetanse på områder som er «nye», og som ikke nødvendigvis er dekket i det ordinære utdanningstilbudet.

Vi har eksperter innenfor ulike kompetanseområder, og vi har en stor medlemsmasse av spennende bedrifter og forskningsinstitusjoner. Disse vil bidra til å holde NFEAs blogg interessant og relevant.

NFEA’s slagord er

Lidenskapelig opptatt av fremtidens kompetanse

  • Gjennom læring, deling og nettverksbygging

Og et av de virkemidlene vi nå tar i bruk for å oppfylle denne ambisjonen er denne bloggen. Bruk den og send oss gjerne ditt bidrag, så blir bloggen enda mer interessant for flere.

 

Les mer om Norsk Forening for Elektro og Automatisering