2022 OG VEIEN VIDERE

NFEA har klart seg gjennom nok et krevende år. Etter at pandemien gjorde sitt inntog, og alle aktiviteter som gikk ut på å samle mennesker for å drive opplæring og erfaringsutveksling ble umulig å gjennomføre, har vi langsomt begynt å komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon for vårt virke.

Mange bedrifter har hatt, og har fremdeles, restriksjoner på reising og deltakelse på kurs og konferanser. Men på tross av dette har vi gjennomført alle aktiviteter som stod på planen i 2022, dog med litt færre deltakere enn normalt.

Vårt inntrykk er at det har vært et særdeles aktivt år på kurs- og konferansefronten. Kanskje ikke så rart, når mange arrangementer fra ulike tilbydere har blitt utsatt både ett og to år på grunn av pandemien. Men – det kan se ut til at tilbudet har vært litt større enn etterspørselen dette året – med en del oppdemmet tilbud som ble satt på agendaen dette året.

Kostnadene på reiser og arrangementer har økt dramatisk i løpet av året.  Dette påvirker selvfølgelig NFEA’s marginer.  Vi har likevel valgt å IKKE øke deltakeravgiften på våre arrangementer siden ‘alt annet’ knyttet til deltakelse på våre arrangementer har økt – kurs/konferansekostnadene som deltakere må betale består av flere elementer enn deltakeravgiften som betales til NFEA.  Dette er vi selvfølgelig klar over, og vi ønsker ikke å legge ekstra kostnader på toppen av økte reise- og oppholdskostnader for våre deltakere.  For oss er det viktigere at vi får deltakere som bidrar til det gode produktet våre kurs og konferanser er – heller enn at vi går med stort overskudd.  Vi er tross alt en ideell faglig interesseforening som lever for og av våre medlemsbedrifter.

2023 blir også et spennende år.  Det er lenge siden vi har hatt et «normal-år», og det knytter seg stor usikkerhet til hvordan 2023 vil bli. Vi har laget et ambisiøst program for neste år, med en del gjenkjennbare konferanser fra tidligere år, men også med et par spennende nyvinninger som vi ønsker å lansere. Spesielt har vi fokusert på elektro-faget neste år, og vi kommer til å ha nye konferanser innenfor temaene «Elektrokontroll» og «Ny Energi». Begge disse er planlagt i vårhalvåret, så om ikke lenge legger vi ut programmene slik at deltakere kan fristes av gode foredragsholdere og viktige tema.

En annen nyvinning til neste år er et to-dagers seminar om «Teknologiledelse». Dette er planlagt i september, og vil være en blanding av akademiske foredrag fra bidragsytere ved NTNU og mer praktiske eksempler og erfaringer fra bedrifter og organisasjoner som har fått dette til å fungere – eller ikke…..

Til slutt vil jeg nevne en ny tilblivelse som vi starter med i 2023: En gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret vil vi ha gjesteforelesninger fra forskere og forelesere fra NTNU. Dette vil foregå digitalt, og vi vil få høre spennende foredrag om hva som rører seg på forskningsfronten, og i lab- og utviklingsmiljøet på NTNU. Dette er planlagt å vare ca. en halv dag hver gang, og vi vil forsøke å presentere et bredt utvalg av interessante tema. Første mulighet til å bli med på dette er i februar, og vi vil ha en ny forskningsoppdatering i september. Endelig program er ikke klart ennå, men vi kommer til å legge ut foredragstitler og foredragsholdere i god tid før jul – så følg med, følg med!

Med hilsen

Karin Sundsvik
NFEA-direktør

Nyheter

Rapport fra årsmøtet

21.02.23

NFEAs årsmøte for 2022 ble holdt på Felix konferansesenter 21. februar 2023. Til tross for nok et utfordrende år med etterslep fra corona-årene - med usikkerhet knyttet til deltakelse på kurs og konferanser - gikk NFEA med overskudd i 2022.

Les mer

EX-KOMP:2021 – NY REVISJON

12.01.23

LAST NED: Retningslinje for opplæring av personell som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser. NY REVISJON UTE NÅ!

Les mer

World Robotics Report: «All-Time High»

01.11.22

Mer enn 500.000 nye industriroboter ble installert på fabrikker over hele verden i 2021. Det viser nye tall fra World Robotics Report 2022 som ble lagt frem i Frankfurt i oktober. Det er en økning på 31 prosent sammenliknet med 2020. I verden totalt finnes det nå hele 3,5 millioner roboter.

Les mer

Market Analysis of Robot and Automation Firms in Norway

12.10.22

HowToRobot i samarbeid med NFEA har i dag lansert en splitter ny markedsrapport om robotisering i Norge. Rapporten gir en oversikt over de mange og varierte robot- og automasjonsleverandørene, produsentene, integratørene og rådgiverne i Norge.

Les mer