2022 OG VEIEN VIDERE

NFEA har klart seg gjennom nok et krevende år. Etter at pandemien gjorde sitt inntog, og alle aktiviteter som gikk ut på å samle mennesker for å drive opplæring og erfaringsutveksling ble umulig å gjennomføre, har vi langsomt begynt å komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon for vårt virke.

Mange bedrifter har hatt, og har fremdeles, restriksjoner på reising og deltakelse på kurs og konferanser. Men på tross av dette har vi gjennomført alle aktiviteter som stod på planen i 2022, dog med litt færre deltakere enn normalt.

Vårt inntrykk er at det har vært et særdeles aktivt år på kurs- og konferansefronten. Kanskje ikke så rart, når mange arrangementer fra ulike tilbydere har blitt utsatt både ett og to år på grunn av pandemien. Men – det kan se ut til at tilbudet har vært litt større enn etterspørselen dette året – med en del oppdemmet tilbud som ble satt på agendaen dette året.

Kostnadene på reiser og arrangementer har økt dramatisk i løpet av året.  Dette påvirker selvfølgelig NFEA’s marginer.  Vi har likevel valgt å IKKE øke deltakeravgiften på våre arrangementer siden ‘alt annet’ knyttet til deltakelse på våre arrangementer har økt – kurs/konferansekostnadene som deltakere må betale består av flere elementer enn deltakeravgiften som betales til NFEA.  Dette er vi selvfølgelig klar over, og vi ønsker ikke å legge ekstra kostnader på toppen av økte reise- og oppholdskostnader for våre deltakere.  For oss er det viktigere at vi får deltakere som bidrar til det gode produktet våre kurs og konferanser er – heller enn at vi går med stort overskudd.  Vi er tross alt en ideell faglig interesseforening som lever for og av våre medlemsbedrifter.

2023 blir også et spennende år.  Det er lenge siden vi har hatt et «normal-år», og det knytter seg stor usikkerhet til hvordan 2023 vil bli. Vi har laget et ambisiøst program for neste år, med en del gjenkjennbare konferanser fra tidligere år, men også med et par spennende nyvinninger som vi ønsker å lansere. Spesielt har vi fokusert på elektro-faget neste år, og vi kommer til å ha nye konferanser innenfor temaene «Elektrokontroll» og «Ny Energi». Begge disse er planlagt i vårhalvåret, så om ikke lenge legger vi ut programmene slik at deltakere kan fristes av gode foredragsholdere og viktige tema.

En annen nyvinning til neste år er et to-dagers seminar om «Teknologiledelse». Dette er planlagt i september, og vil være en blanding av akademiske foredrag fra bidragsytere ved NTNU og mer praktiske eksempler og erfaringer fra bedrifter og organisasjoner som har fått dette til å fungere – eller ikke…..

Til slutt vil jeg nevne en ny tilblivelse som vi starter med i 2023: En gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret vil vi ha gjesteforelesninger fra forskere og forelesere fra NTNU. Dette vil foregå digitalt, og vi vil få høre spennende foredrag om hva som rører seg på forskningsfronten, og i lab- og utviklingsmiljøet på NTNU. Dette er planlagt å vare ca. en halv dag hver gang, og vi vil forsøke å presentere et bredt utvalg av interessante tema. Første mulighet til å bli med på dette er i februar, og vi vil ha en ny forskningsoppdatering i september. Endelig program er ikke klart ennå, men vi kommer til å legge ut foredragstitler og foredragsholdere i god tid før jul – så følg med, følg med!

Med hilsen

Karin Sundsvik
NFEA-direktør

Nyheter

Eliaden 2024 vel gjennomført

31.05.24

Over 20.000 besøkende ble fasit for jubileumsutgaven av Eliaden. Messa som samler bransjene innen elektro, energi og industri feiret i år sitt 40 års jubileum. NFEA deltok med stand og seminar.

Les mer

Vellykket student-tur til Portugal

Studentene ved Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim har vært på ekskursjon til Portugal. De hadde fått 50.000 kroner i stipend fra NFEA for å gjennomføre studieturen. Nå er studentene hjemme igjen etter et vellykket opphold i Portugal, og her er deres reisebrev.

Les mer

NFEA med seminar under R-24

26.03.24

NFEA arrangerte seminar under teknologimessen R-24 i Odense i Danmark. Vi møtte også mange spennende bedrifter i løpet av vårt tre dagers opphold i H.C. Andersens fødeby. R-24 ble arrangert i Odense Congress Center 13. – 15. mars.

Les mer

Alt klart for Eliaden 2024

11.04.24

I år feirer Eliaden 40 år og på jubileumsutgaven blir det en fullstappet messe og et godt faglig program. Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer

NFEA møtte Global Robot Cluster

25.03.24

NFEA er invitert til å delta på Daegu Global Robot Business Forum som arrangeres i Korea 23. – 26. oktober. Invitasjonen kom under et møte NFEA hadde med den koreanske ledelsen for Global Robot Cluster i Odense i Danmark i mars.

Les mer